ISO 9001
HT DB

:: Procés

1. Control d'entrada

Es classifica i controla el pi en tronc en el pati i la fusta asserrada, i es manté un ampli stoc permanent.

2. Pelat

Treure l´escorça del pi en tronc.

3. Asserrat

El tronc de pi és asserrat fins a obtenir les peces de fusta a mida.

4. Elaboració d'embalatges

Les peces de fusta tallades a mida es col.loquen a les màquines de clavar, i el resultat és un palet.

5. Expedició

Una vegada realitzat tots els processos,disposarem de peces de fusta tallades a mida i de palets clavats preparats per la seva venda (ubicats en el magatzem).

6. Tractament Fito-sanitari (NIMF-15)

Disposem d´un secador per poder efectuar tractaments de calor de les peces de fusta o bé els palets (embalatges).

7. Subproductes

Productes que es generen a l'asserrar i que es reciclen ja que tots son aprofitables, són ecològics.

Autoritzats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya amb el número P-42263.1