ISO 9001
HT DB

:: Sub-productes

Estem autoritzats per la junta de residus de la Generalitat de Catalunya amb el núm. P-42263.1.

Escorça   Serradures
Escorça (molt valorat en jardineria)   Serradures (utilitzades per les fàbriques de tableros)
 
Costers de pi   Retalls de fusta
Costers de pi (taulers i biomassa)   Retalls de fusta (taulers i biomassa)